Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 195, druh pozemku, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 77 m2, jehož součástí je stavba s č. p. 316 ( na KN – objekt k bydlení ) vše zapsané na LV č. 768 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, Katastrální území Přerov, obec Kokory. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
533280
Platnost do
2019-11-16
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Kokory, Kokory, okres Přerov