Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 39/1 o výměře 284 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou s č. p. 50, stavba občanské vybavenosti, pozemek parc. č. 61/1 o výměře 214 m2, jiná plocha, vše v obci Střížovice, k. ú. Střížovice u Plzně, na LV č. 157, Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - Jih. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
700000
Platnost do
2019-11-16
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Střížovice u Plzně, Střížovice, okres Plzeň-jih