Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
K. ú. Mariánské Radčice pozemek p. č. 87/1 ostatní plocha-dobývací prostor, p.p.č. 94/1 ostatní plocha-dobývací prostor, p.p.č. 94/4 ostatní plocha-dobývací prostor, p.p.č. 94/5 ostatní plocha-dobývací prostor, p.p.č. 96/5 ostatní plocha-dobývací prostor, p.p.č. 703 ostatní plocha-ost. komunikace, st.p.č. 181 zast. plocha a nádvoří-zbořeniště, k. ú. Lom u Mostu p.p.č. 705/14 ostatní plocha-jiná plocha vznikla z p.p.č. 705/2 ostatní plocha-dobývací prostor geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.2238-36/2019 pro k.ú. Lom u Mostu. Kupní cena je složená z obvyklé ceny za pozemky a zjištěné ceny za porosty.
Požadovaná cena
5761500
Platnost do
2019-11-16
Telefon
475672447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
ing.Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Mariánské Radčice, Mariánské Radčice, okres Most
Katastrální území
Lom u Mostu, Lom, okres Most