Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 1091/6, ostatní plocha o výměře 209 m2, tvoří jednotný funkční celek s budouvou čp. 53 na pozemku p.č. st. 182.
Požadovaná cena
39700
Platnost do
2019-11-20
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Držková, Držková, okres Zlín