Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Část pozemku p.č. 1692/1 o výměře 302 m2 - nově vytvořený pozemek p.č. 1692/12 na základě geometrického plánu č. 8781-045/2018. Nově vytvořený pozemek troří jednotný funkční celek se stavbou čp. 4339.
Požadovaná cena
563200
Platnost do
2019-11-20
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Zlín, Zlín, okres Zlín