Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
pozemek st.p.č. 127 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemek p.č. 740/102 (ostatní plocha - oddělený na základě GP z pozemku p.č. 740/9)
Požadovaná cena
99900
Platnost do
2019-11-18
Telefon
495088871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Kunětice, Kunětice, okres Pardubice