Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Část stavby opevnění koryta vodního toku IDVT 10280134 v k. ú. Čáslavsko vedená v účetní evidenci Lesů České republiky, s.p. pod inventárním číslem 921615, provedená kamennou dlažbou, a část stavby opevnění koryta vodního toku IDVT 10247130 v k. ú. Čáslavsko vedená v účetní evidenci Lesů České republiky, s.p. pod inventárním číslem 921616 o celkové délce 480 metrů, provedená rovněž kamennou dlažbou. Celková délka prodávaných úprav: 51 m
Požadovaná cena
4050
Platnost do
2019-11-15
Telefon
725257561
E-mail
pavel.wiesner@lesycr.cz
Osoba
Pavel Wiesner
Útvar
Lesy České republiky, s.p.
Katastrální území
Čáslavsko, Čáslavsko, okres Pelhřimov