Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Stavba zatrubnění koryta vodního toku IDVT 10272592 v k. ú. Salačova Lhota vedená v účetní evidenci Lesů České republiky, s.p. pod názvem „Salačova Lhota“ a inventárním číslem 924162 o celkové délce 627 metrů, provedená betonovými troubami o průměru 50 cm. Celková prodávaná délka: 40 m
Požadovaná cena
1990
Platnost do
2019-11-15
Telefon
725257561
E-mail
pavel.wiesner@lesycr.cz
Osoba
Pavel Wiesner
Útvar
Lesy České republiky, s.p.
Katastrální území
Salačova Lhota, Salačova Lhota, okres Pelhřimov