Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Prodej části pozemku p.č. 2848/3 (dle GP p.č. 2848/6) v k.ú. Lužice u Hodonína
Požadovaná cena
33000
Platnost do
2019-11-17
Telefon
972235257
E-mail
bogdanovski@szdc.cz
Osoba
Bogdanovski
Útvar
O31
Katastrální území
Lužice u Hodonína, Lužice, okres Hodonín