Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o nově vznikající pozemek parc. č. 867/37, vodní plocha, tok umělý o výměře 337 m2, který vznikl oddělením z pozemku 867/7 v k.ú. Vodňany včetně stavby vodního díla typu úprava vodního toku z roku 2002.
Požadovaná cena
25825
Platnost do
2019-11-17
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Švejkarová
Útvar
ZHV, PS1
Katastrální území
Vodňany, Vodňany, okres Strakonice