Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 471/32, ostatní ploca o výměře 47 m2, oddělené geometrickým plánem z pozemku p.č. 471/6, v k.ú. Křimov
Požadovaná cena
11700
Platnost do
2019-11-18
Telefon
956233109
E-mail
martin.sultys@lesycr.cz
Osoba
Ing. Martin Šultys
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Křimov, Křimov, okres Chomutov