Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku KN p.č. 1981/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 49 m2 v k.ú. Sedlice u Blatné. Pozemek je součástí komunikace na p.č. 1981/1, která je ve vlastnictví města Sedlice. S 18/19
Požadovaná cena
9310
Platnost do
2019-11-21
Telefon
956199106
E-mail
miroslav.jacka@lesycr.cz
Osoba
Ing. Miroslav Jačka
Útvar
LS Vodňany
Katastrální území
Sedlice u Blatné, Sedlice, okres Strakonice