Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 471/33 dle GP, druhem ostatní plocha o výměře 4 m2 a pozemku p.č. 471/34 dle GP, druhem pozemku ostatní plocha o výměře 5 m2, oba v k.ú. Křimov. Pozemky jsou geometrickým plánem odděleny z pozemku p.č. 471/7.
Požadovaná cena
2250
Platnost do
2019-11-21
Telefon
956233309
E-mail
martin.sultys@lesycr.cz
Osoba
Ing. Martin Šultys
Útvar
Lesní správa Klášterec
Katastrální území
Křimov, Křimov, okres Chomutov