Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemky parc.č.4235/1, 4235/19, 4235/40, 4238/1, 4240/1, 4240/4, 4241/1, 4241/2, 4241/6, 4243, 4244/6, 4244/22, 4244/24, 4244/57, 4245/1, 4246/5, 4246/36, 4247/4, 4251/9, 4264/1, 4267/4, 4267/5, 4267/6, 4267/10, 4267/14, 4267/21, 4267/25, 4267/26, 4267/37, 4267/38, 4267/40, 4268/2, 4268/3, 4271/3, 4273/1, 4273/2, 4274/7, 4274/9, 4274/24, 4274/25, 4274/26, 4274/27, 4274/31, 4274/32, 4274/33, 4274/35, 4274/36, 4274/37 vše druh využití ostatní plocha a č. 4238/4, 4238/8, 4238/9, 4240/2, 4240/7, 4242/2, 4244/49, 4246/6, 4274/13 vše druh využití vodní plocha, všechny pozemky se nachází v k.ú.Chomutov I
Požadovaná cena
788054
Platnost do
2019-11-21
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing.Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Chomutov I, Chomutov, okres Chomutov