Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 1828/18 Prodej pozemku p.č. 1086/6 ostatní plocha o výmeře 177 m2 k.ú.Dolní Skorošice
Požadovaná cena
18000
Platnost do
2019-11-23
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Dolní Skorošice, Skorošice, okres Jeseník