Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek p.č. 2096/3, ostatní plocha o výměře 266 m2, která tvoří jednotný funkční celek se stavbou čp. 734 na pozemku p.č. st. 1190 a s pozemkem p.č. 2096/3.
Požadovaná cena
108822
Platnost do
2019-11-25
Telefon
956 915 308
E-mail
erika.dvorakova@lesycr.cz
Osoba
Erika Dvořáková
Útvar
KŘ Zlín
Katastrální území
Horní Bečva, Horní Bečva, okres Vsetín