Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
S 60/19 Prodej pozemku p.č. 610/4, ostatní plocha o výměře 845m2, k.ú. Nová Červená Voda, pozemek oddělený dle GP z p.č. 610/1
Požadovaná cena
99000
Platnost do
2019-11-25
Telefon
724524091
E-mail
jana.trojakova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Jana Trojáková
Útvar
KŘ Šumperk
Katastrální území
Nová Červená Voda, Stará Červená Voda, okres Jeseník