Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 839/24, o výměře 56 m2, oddělený z pozemku parc. č. 839/13 dle GP č. 445-42/2019, druh pozemku vodní plocha.
Požadovaná cena
2800
Platnost do
2019-11-24
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Hrdlív, Hrdlív, okres Kladno