Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky parc. č. 124/2 (výměra 343 m2) a 166/3 (výměra 677 m2), druh pozemku vodní plocha, včetně části vodního díla DVT 00001842 na nich umístěného a část vodního díla DVT 00001842, umístěné na pozemcích parc. č. 124/10 a 124/12. Celková délka rušeného VD je 391 m.
Požadovaná cena
155340
Platnost do
2019-11-24
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Ždírec na Moravě, Ždírec, okres Jihlava