Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MPO
Popis
Pozemek parc.č.4579/1, o celkové výměře 70 372 m2, druh pozemku lesní pozemek, v k.ú.Chomutov I
Požadovaná cena
782000
Platnost do
2019-11-30
Telefon
475672447
E-mail
radomira.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Chomutov I, Chomutov, okres Chomutov