Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej lesních pozemků KN p.č. 639/10, 1069/1 a 1069/2 v k.ú. Cep. Pozemky jsou dislokovány východně od obce Cep, dle územního plánu mimo zastavěné i zastavitelné území obce, jako plochy dopravního vybavení. Ve skutečnosti se jedná o lesní pozemky, na kterých se nacházejí lesní porosty a z části bezlesí – přibližovací linka. Pozemky a jsou nepravidelného tvaru, malé, úzké velikosti.
Požadovaná cena
29100
Platnost do
2019-11-29
Telefon
956194106
E-mail
jaroslava.hamernickova@lesycr.cz
Osoba
Jaroslava Hamerníková
Útvar
LS Třeboň
Katastrální území
Cep, Cep, okres Jindřichův Hradec