Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 649/3 o výměře 29 m2, druh pozemku trvalý travní porost.
Požadovaná cena
8990
Platnost do
2019-11-29
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Popice u Jihlavy, Jihlava, okres Jihlava