Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 1040, o výměře 174 m2, druh pozemku - zahrada, způsob ochrany - zemědělský půdní fond, zapsaný na LV č. 114 pro k.ú. České Budějovice 2, obec České Budějovice.
Požadovaná cena
173000
Platnost do
2019-11-30
Telefon
724453426
E-mail
Lucie.Balouskova@pvl.cz
Osoba
Lucie Baloušková
Katastrální území
České Budějovice 2, České Budějovice, okres České Budějovice