Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek p.č. 475/23, ostatní plocha - jiná plocha, o výměře 186 m2
Požadovaná cena
30900
Platnost do
2019-11-30
Telefon
475672447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Lom u Mostu, Lom, okres Most