Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemků p.č. 264/4 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 234 m2 v k.ú. Hamr, pozemek vznikl dle GP č. 512-55/2018 oddělením z pozemku p.č. 264 a prodej pozemku p.č. 625/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Hamr, který vznikl dle GP č. 512-55/2018 oddělením z pozemku p.č. 625/1. Pozemky se nacházejí v jižní části katastrálního území Hamr, dle územního plánu v zastavěném území v plochách pro funkční využití „plochy bydlení venkovské“.Na pozemcích se nenachází žádná stavba ani zpevněný povrch.
Požadovaná cena
72000
Platnost do
2019-11-30
Telefon
956194106
E-mail
jaroslava.hamernikova@lesycr.cz
Osoba
Jaroslava Hamerníková
Útvar
LS Třeboň
Katastrální území
Hamr, Hamr, okres Jindřichův Hradec