Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství ČR
Popis
nově vzniklý pozmek p.č. 2349/5 o výměře 1862 m2 ostatní plocha/ jiná plocha v k.ú. Šenov u Ostravy dle GP č. 4220-47/2019 (část pozemku p.č. 2349/1) - navržen k prodeji výběrovým řízením
Požadovaná cena
83400
Platnost do
2019-12-02
Telefon
956911111
E-mail
jan.mavrev@lesycr.cz
Osoba
Ján Mavrev
Útvar
Lesy české republiky, s.p., KŘ Frýdek-Místek
Katastrální území
Šenov u Ostravy, Šenov, okres Ostrava-město