Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Budova je zapsaná na KN jako stavba občanské vybavenosti s č.p. 165, na LV č. 637 pro k.ú. a obec Dražice. Budova stojí na cizím pozemku parc. č. st. 280 ve vlastnictví Obce Dražice, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 272 m2, zapsaném na LV č. 10001 pro k.ú. a obec Dražice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1211810
Platnost do
2019-12-02
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Dražice u Tábora, Dražice, okres Tábor