Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 145 o výměře 76 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je i stavba č. p. 117, stavba občanské vybavení, k. ú. a obec Verměřovice, na LV č. 490, Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
480000
Platnost do
2019-12-02
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Verměřovice, Verměřovice, okres Ústí nad Orlicí