Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 1205, druhem pozemku ostatní plocha, jiná plocha o výměře 132 m2 v k.ú. Blatno u Chomutova.
Požadovaná cena
28644
Platnost do
2019-12-04
Telefon
956235106
E-mail
magdalena.tuckova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Magdalena Tučková
Útvar
Lesní správa Litvínov
Katastrální území
Blatno u Chomutova, Blatno, okres Chomutov