Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
Na parcele p.č. PK 1767, o výměře 173 m2, která byla oddělena geometrickým plánem č.834-240/2019 Krucemburk z parcely p.č. PK 1767 Krucemburk o výměře 1453 m2, městys Krucemburk plánuje stavbu: "Biocentrum Mlýnské rybníky". Požádali o prodej oddělené parcely o výměře 173 m2.
Požadovaná cena
11810
Platnost do
2019-12-13
Telefon
956 953 237
E-mail
renata.odvarkova@lesycr.cz
Osoba
Renata Odvárková
Útvar
ST-OPL
Katastrální území
Krucemburk, Krucemburk, okres Havlíčkův Brod