Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek se nachází v obci Velké Albrechtice, v blízkosti železniční tratě Studénka - Bílovec. Pozemek p. č. 2190/16, ostatní plocha - dráha byl oddělen od pozemku p. č. 2190/11, ostatní plocha - dráha v k.ú. Velké Albrechtice geometrickým plánem č. 1591-19/2018. Pozemek je nepravidelného a víceuhelníkového tvaru. Pozemek není využívaný a není k němu žádný veřejný přístup. Z hlediska územního plánu Obce se nachází vně zastavěného území obce, v ploše D - plochy dopravní infrastruktury, v blízkosti plochy B - bydlení venkovského charakteru.
Požadovaná cena
18000
Platnost do
2019-12-09
Telefon
222 335 733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Velké Albrechtice, Velké Albrechtice, okres Nový Jičín