Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Dřevařská 932/11, 60200 Brno, CZ
Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc.č. 764/10, o výměře 2 m2, k.ú. Veverské Knínice, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
Požadovaná cena
1500
Platnost do
2019-12-09
Telefon
541637573
E-mail
kubiznak@pmo.cz
Osoba
JUDr. Jan Kubizňák
Útvar
Útvar správy majetku
Katastrální území
Veverské Knínice, Veverské Knínice, okres Brno-venkov