Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 730/19, ostatní plocha o výměře 531 m2, odděleného GP z pozemku p.č. 730/4, v k.ú. Přítkov, obec Proboštov.
Požadovaná cena
53100
Platnost do
2019-12-11
Telefon
956240106
E-mail
martin.kridlo@lesycr.cz
Osoba
Bc. Martin Křídlo
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Přítkov, Proboštov, okres Teplice