Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Pozemek se nachází v obci Karviná, v blízkosti železniční tratě Karviná - město - Petrovice u Karviné, na které jsou v současné době provozovány pouze manipulační vlaky v areálu bývalé železniční stanice Karviná - město. Pozemek p. č. 4012/13 byl oddělen od pozemku p. č. 4012/1 dle geometrického plánu č. 5728-29/2018. Na pozemku jsou trvalé porosty, které byly zahrnuty do ocenění, ale jedná se o porosty dlouhodobě neudžované a zanedbané. Pozemek je těžko přístupný. Z hlediska územního plánu je pozemek v zastavěném území, jižní část je zařazena do stávající plochy ochranné a ostatní zeleně a severní část do stávající plochy dopravních zařízení. Uvedené plochy jsou součástí zóny individuálního bydlení "U-BI".
Požadovaná cena
106000
Platnost do
2019-12-13
Telefon
222 335 733
E-mail
zavodsa@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Karviná-město, Karviná, okres Karviná