Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
Pozemky se nachází v obci Albrechtice, v blízkosti železniční tratě Ostrava Kunčice - Český Těšín, nedaleko od zastávky Albrechtice u Českého Těšína.Pozemek p.č. 1840 - ostatní plocha, jiná plocha a pozemek p.č. 1836/17-orná půda sloužily pro vodojem , určený pro potřeby vlastníka pozemků, původní vodojem již v současné době neexisatuje. Na pozemku jsou trvalé porosty - vzrostlé několikaleté plevely, náletové křoviny a stromy staré do 30 let, převážně buk, olše a akát. Prostor je velmi obtížně přístupný s ohledem na stav trvalých porostů. Pozemky mají výrazné výškové rozdíly a bez potřebných úprav nejsou ani zemědělsky obdělávané. Přístup k pozemkům je pouze přes okolní obdělávané pozemky. Z pohledu územního plánu je pozemek p.č. 1840 v zastavěném území v zóně TI - plochy technické infrastruktury a p.č. 1836/17 mimo zastavěné území v zóně Z - plochy orné půdy a trvalých porostů, mimo její sídelní části.
Požadovaná cena
90000
Platnost do
2019-12-13
Telefon
222 335 733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Albrechtice u Českého Těšína, Albrechtice, okres Karviná