Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
K. ú. Mariánské Radčice pozemek p. č. 84/23 ostatní plocha-jiná plocha. Kupní cena je složená z obvyklé ceny za pozemek a zjištěné ceny za porosty.
Požadovaná cena
111310
Platnost do
2019-12-12
Telefon
475672447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Mariánské Radčice, Mariánské Radčice, okres Most