Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
K. ú. Mariánské Radčice pozemek p. č. 88 ostatní plocha-dobývací prostor, p.p.č. 89 ostatní plocha-dobývací prostor, k. ú. Libkovice p.p.č. 234/3 ostatní plocha-dobývací prostor, p.p.č. 234/4 ostatní plocha-dobývací prostor, p.p.č. 299/1 ostatní plocha-dobývací prostor, p.p.č. 306/2 ostatní plocha-dobývací prostor, p.p.č. 300/10 ostatní plocha-jiná plocha vznikla z p.p.č. 300/8 ostatní plocha-dobývací prostor geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č.381-36/2019 pro k.ú. Libkovice u Mostu. Kupní cena je složená z obvyklé ceny za pozemky a zjištěné ceny za porosty.
Požadovaná cena
14442510
Platnost do
2019-12-12
Telefon
475672447
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing.Radomira Nerglová
Útvar
OSM
Katastrální území
Libkovice u Mostu, Mariánské Radčice, okres Most
Katastrální území
Mariánské Radčice, Mariánské Radčice, okres Most