Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 1078/7 o výměře 15 m2, druh pozemku (dle KN) ostatní plocha, ostatní komunikace, na LV č. 186 u KÚ pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov, Katastrální území Choustníkovo Hradiště v obci Choustníkovo Hradiště. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
700
Platnost do
2019-12-13
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Choustníkovo Hradiště, Choustníkovo Hradiště, okres Trutnov