Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 654/5 o výměře 25 m2, ostatní plocha – jiná plocha, k. ú. a obec Husinec, na LV č. 85, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
5750
Platnost do
2019-12-13
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Husinec, Husinec, okres Prachatice