Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o nově vznikající pozemek parc. č. 853/9, vodní plocha, tok umělý o výměře 430 m2 včetně zrušené části stavby vodního díla ev. č. DVT-00006699. Pozemek parc. č. 853/9 vznikl oddělením z pozemku parc. č.853/4, oba v k.ú. Pikov.
Požadovaná cena
177000
Platnost do
2019-12-11
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Švejkarová
Útvar
ZHV, PS1
Katastrální území
Pikov, Borotín, okres Tábor