Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
P. p. č. 4342/18 zastavěná plocha a nádvoří, 4342/19 a 4342/47 ostatní plocha, prodej pozemků ve funkčním celku se stavbou. Jedná se o přímý prodej vlastníkovi stavby (S 1776/17/191).
Požadovaná cena
10400
Platnost do
2019-12-15
Telefon
956191106
E-mail
dana.hranickova@lesycr.cz
Osoba
RNDr. Dana Hraníčková
Útvar
LS Pelhřimov
Katastrální území
Třešť, Třešť, okres Jihlava