Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku st.p.č. 111 druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2 v k.ú. Markvarec u Hřivic.
Požadovaná cena
4400
Platnost do
2019-12-15
Telefon
956182106
E-mail
jana.janousova@lesycr.cz
Osoba
Jana Janoušová
Útvar
Lesní správa Žatec
Katastrální území
Markvarec u Hřivic, Hřivice, okres Louny