Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Část vodního díla typu opevnění vodního toku (VD) č. DVT 00000173, v délce 150 m, která je umístěná v korytě DVT IDVT 10278934, na pozemku parc. č. 2924 k.ú. Vracovice.
Požadovaná cena
11080
Platnost do
2019-12-18
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Vracovice, Vracovice, okres Benešov