Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek – díl „b“ o výměře 65 m2, a díl „d“, o výměře 27 m2, oddělené z pozemku parc. č. 1606, druh pozemku vodní plocha, geometrickým plánem č. 666-191523/2019.
Požadovaná cena
14600
Platnost do
2019-12-18
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Hrachov, Svatý Jan, okres Příbram