Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemky parc. č. 1109/7, o výměře 34 m², druh pozemku vodní plocha, parc. č. st. 536, o výměře 48 m², druh pozemku zast. plocha a nádvoří, parc. č. 1109/6, o výměře 20 m², druh pozemku vodní plocha, parc. č. 1109/5, o výměře 26 m², druh pozemku vodní plocha, parc. č. st. 535, o výměře 21 m², druh pozemku zast. plocha a nádvoří a parc. č. 1109/4, o výměře 40 m², druh pozemku vodní plocha.
Požadovaná cena
81930
Platnost do
2019-12-18
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Lucie Klimszová
Katastrální území
Všestary u Říčan, Všestary, okres Praha-východ