Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemek KN 294/1, ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře 1498 m2 v k.ú. Dolní Skrýchov. Pozemek je zpevněný, asfaltový povrch je značně poškozený, pozemek se nachází v ochranném pásmu komunikace. Ve schváleném ÚP je veden jako pozemek dopravní infrastruktury.
Požadovaná cena
712000
Platnost do
2019-12-19
Telefon
956193106
E-mail
hana.duskov@lesycr.cz
Osoba
Hana Dušová
Útvar
LS Jindřichův Hradec
Katastrální území
Dolní Skrýchov, Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec