Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
P. p. č. 4343/2 zastavěná plocha a nádvoří a 4343/4 ostatní plocha.Prodej pozemku ve funkčním celu se stavbou chaty (S 1415/18/191).
Požadovaná cena
4600
Platnost do
2019-12-21
Telefon
956191106
E-mail
dana.hranickova@lesycr.cz
Osoba
RNDr. Dana Hraníčková
Útvar
LS Pelhřimov
Katastrální území
Třešť, Třešť, okres Jihlava