Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Prodej pozemku p.č. 357/6 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 571 m2 v k.ú. Fojtovice u Krupky.
Požadovaná cena
57100
Platnost do
2019-12-22
Telefon
956240106
E-mail
martin.kridlo@lesycr.cz
Osoba
Bc. Martin Křídlo
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Fojtovice u Krupky, Krupka, okres Teplice