Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o pozemky parc. č. st. 113, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2, parc. č. st. 42/4, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2, parc. č. 134/1 ostatní plocha o výměře 73 m2 a nově vznikající pozemek parc. č. 266/9, ostatní plocha o výměře 365 m2, který vznikl oddělením z pozemku parc. č. 266/2 vodní plocha,vše v k.ú. Radčice u Vodňan.
Požadovaná cena
241500
Platnost do
2019-12-26
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Švejkarová
Útvar
ZHV, PS 1
Katastrální území
Radčice u Vodňan, Vodňany, okres Strakonice