Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství, Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
Popis
Část pozemku vodní plochy, p.č. 698 v k.ú. Chalupy, obec Všeruby v říčním km 0,783 až 1,346 vodního toku Chalupský potok, IDVT 10251061, ČHP 4-02-02-0020 o výměře 2750m, jehož součástí je vodohospodářská stavba. Koryto vodního toku je na této části pozemku upraveno - regulace dlažbou ve dně a svazích koryta ze struskocementových tvárnic KLAS uložených do štěrkopískového lože.
Požadovaná cena
1279750
Platnost do
2019-12-27
Telefon
956 955 206
E-mail
zdenek.sasek@lesycr.cz
Osoba
Zdeněk Šašek
Útvar
LČR, s.p., Správa toků oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň
Katastrální území
Chalupy, Všeruby, okres Domažlice